Evropský den jazyků na 1. stupni

Po loňské pauze jsme se letos znovu přidali ke slavení Evropského dne jazyků. V rámci hodin anglického jazyka se žáci prvního stupně seznámili s pozdravy a vlajkami evropských států. Poté společně vytvořili plakát, který obsahoval vše, co se dozvěděli. Nakonec si pomocí tabletů ověřili, které pozdravy už umí a které si před odjezdem do dané země musejí ještě zopakovat.

Mgr. Magda Krupová