Evropský den jazyků na naší škole

Evropský den jazyků na naší škole již zcela zdomácněl. Každý rok se nese v jiném stylu, i ten letošní měl hned několik podob. Přijel za námi divadelní soubor „Azyzah theatre“, aby nám zahrál anglické příběhy. Druháci a třeťáci si užili legrační divadelní představení „Green eggs and ham“. Čtvrťáci a páťáci se proměnili v detektivy a pátrali po ztracené Kiki. Odhalit únosce nebylo vůbec jednoduché, ale pomohl jim záznam z kamery, který se proměnil ve stroj času a naši malí detektivové se tak mohli vrátit v ději zpět. Na šestáky a sedmáky čekalo záhadné rozluštění, kdo chce zničit planetu nebezpečným virem. Naštěstí vše dobře dopadlo a vetřelci byli včas dopadeni.

Na deváťáky letos čekal jiný úkol. V rámci partnerského projektu s prvňáčky „Máme se“ vytvářeli evropskou knihovnu pozdravů. Co se pod tímto názvem skrývá? „Malí“ se zaujetím malovali vlajky vybraných evropských zemí a „velcí“ na ně soustředěně psali pozdravy v příslušném jazyce. V první třídě, kde byli deváťáci na návštěvě, panovalo nadšené pracovní tempo a výsledkem byly vlajkové hřbety knih. Deváťáci je pak pečlivě seřadili do imaginární knihovničky, kterou si můžete prohlédnout ve vestibulu školy. A osmáci? Ti pracovali s tablety v aplikaci PIC COLLAGE a vytvářeli OBRÁZKOVOU KOLÁŽ na téma „Místo mých snů“. V pracovních týmech se vysněná místa lišila. Děvčata dávala přednost cizokrajným zemím, městům, mystickým místům… Zato hoši vytvářeli koláže mnohem prozaičtější, materiálnější a reálnější. Vítězila místa, kde by se dalo dobře najíst a napít. Výstavku těchto prací si můžete rovněž vychutnat. Je k vidění na stejném místě jako knihovna pozdravů.

Mgr. Ivana Vaňková, Mgr. Klára Střížová