Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Evropský den jazyků

K začátku každého školního roku již neodmyslitelně patří prezentace Evropského dne jazyků, jehož oficiální datum bylo Radou Evropy stanoveno na 26. září. U nás ve škole proběhl tento „svátek jazyků“ o den později a nesl se v olympijském duchu. Děti od III. do IX. třídy si pod vedením svých třídních učitelů připravili nádherné prezentace o historii novodobých olympijských her. Od rána šuměly chodby a učebny s dataprojektory, jednotlivé třídy se střídaly a s velkým nadšením si navzájem prohlížely své „výtvory“. III. třída vzdala poctu českým olympionikům, zejména pak gymnastce Věře Čáslavské, která letos oslavila významné životní jubileum. Olympiádu v Barceloně pak všem přiblížila IV. třída a do Moskvy děti zavítaly prostřednictvím výstavky dětí V. třídy. Tady se děti mohly zúčastnit i ankety o nejpopulárnějšího olympijského maskota. Ani ti starší se nedali zahanbit. Jejich prezentace, tentokrát počítačové, sledovali diváci s opravdovým zájmem. Bylo se na co dívat, ať už to byly OH v Londýně (VI. třída), v Aténách (VII. třída), v Sydney (VIII. třída) nebo v Pekingu (IX. třída). Druhá polovina dne se nesla také v olympijském duchu. Děti soutěžily na školním hřišti, v zámeckém parku a v „Hliníku“ v netradičních disciplínách, které zvládli i ti méně sportovně nadaní (hod špejlí do dálky, pétanque, přetahovaná lanem, brännball atd.). Cílem těchto her bylo nenásilnou formou žákům připomenout staré heslo olympismu: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“