Exkurze do Multifunkčního domu v Holasovicích

Ve středu 15. 6. se deváťákům naskytla příležitost prohlédnout si nový Multifunkční dům, který je těsně před dokončením, a také se podívat na výstavbu inženýrských sítí pro nové rodinné domy u lipové aleje směrem na Loděnici. Většina z nás byla někdy v areálu chovatelského střediska v Holasovicích. Dnes byste to tam asi nepoznali. Stará, dosluhující budova byla zbořena a na jejích základech vyrostla nová stavba. Zatím se tady pracuje. Pan starosta nás seznámil s průběhem stavebních prací, provedl nás celým objektem, odpověděl na dotazy. Dům bude využíván ke konání společenských akcí (plesů, rodinných oslav, schůzí, kulturních vystoupení apod.) Poprvé by měl přivítat návštěvníky začátkem září.

Uvítali jsme toto pozvání obce na prohlídku objektu – jsme rádi, že víme, co se v našem okolí děje a chystá.

                                                                                                Mgr. Renata Schreierová, Mgr. Nikola Machelová