Halloween

1. listopad se na naší škole opravdu vydařil. Na 1. stupni se žáci společně se svými třídními učitelkami proměnili ve strašidýlka, čarodějnice a různé jiné „příšerky“. Ve svých úžasných kostýmech pak četli, psali, počítali či malovali. Tento den se jejich pracovní listy doslova hemžily nakreslenými pavouky a netopýry. Celou atmosféru potrhly nové žaluzie, které byly po celou dobu vyučování stažené, čímž se ve třídách vykouzlila pravá tajuplná nálada. Odpoledne pak na děti čekala Halloweenská diskotéka. Deváťáci připravili pro děti spoustu zábavných disciplín a nezapomněli ani na sladké odměny a občerstvení. Podvečerní část diskotéky pak patřila žákům 2. stupně. Za organizaci a zdařilý průběh celé Halloweenské diskotéky patří všem žákům deváté třídy mé velké poděkování.

PaedDr. Ivana Pavlíková