Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Informa 2018

V listopadu se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili „INFORMY 2018“. Akce byla určena především vycházejícím žákům. Informa se konala v prostorách SŠ Technické v Opavě. Cílem této populární akce bylo získat přehled o možnostech studia v okrese Opava i kraje. Zastoupení měly jak státní, tak soukromé školy. Akce by měla pomoci našim žákům nalézt odpověď na stále se opakující a velmi složitou otázku: „ Která škola je pro mě ta pravá…?“

                                                                                                             Mgr. Kateřina Baronová, výchovná poradkyně