Jablíčkový den v 1. třídě

Předvánoční čas jsme si v 1. třídě zpříjemnili jablíčkovým dnem. Jablka se kutálela celým čtvrtkem, od českého jazyka po tělesnou výchovu. Náramně se nám hodilo, že přišlo na řadu právě teď písmenko J. Až rozkrojíme na Štědrý den jablíčko, vzpomeneme si na kouzelnou jablíčkovou babičku. K Vánocům patří svícny, tak jsme si je také vyrobili, samozřejmě z jablíček, dětem se opravdu povedly. Stejně jako jablečné pohoštění od rodičů a prarodičů. Moc děkujeme!

Mgr. Tereza Pethsová