Jaká je průměrná rychlost na nadprůměrně výkonném koštěti?

Věřte tomu nebo ne, ale ozvěny Filipojakubské noci doznívaly v naší škole ještě v úterý 2. května. Paní učitelky z prvního stupně totiž opustily stereotyp všedních dní a zvolily pro cestu do zaměstnání netradiční dopravní prostředek – koště. A nebyly samy. Žáci se nenechali, co se nápaditosti kostýmů týče, zahanbit. Na chodbách školy byl tak od samého rána veselí a radosti dostatek, což však neznamená, že by se vytratila kázeň. To by žádná čarodějnice nedopustila. Úderem osmé hodiny nastal čas k rozplétání rozličných čarodějných úkolů, jako je výpočet průměrné rychlosti podprůměrné čarodějnice na nadprůměrně výkonném koštěti. A proto, že by měl každý žák ve škole získat především informace užitečné v každodenním životě, došlo i na vaření lektvarů a míchání třaskavých směsí. Vše probíhalo pod dohledem zkušených odbornic. Vždyť mají několikatisíciletou praxi. Z tohoto důvodu právě ony vidí, jak se naše planeta změnila, a to ne vždy k lepšímu. Právě proto vložily do čarodějného rozvrhu hodin i environmentální výchovu. V souvislosti s Dnem Země si společně s dětmi připomněly, jak můžeme naší planetě pomoci, ať už tříděním odpadu, poznáváním lesního ekosystému a povídáním si o místě, které zaujímá rak říční v přírodě. Čarodějné úterý naplnilo naše radostná očekávání. Potvrdilo, že naši žáci v sobě mají obrovské odhodlání pro společnou práci a paní učitelky velký smysl pro legraci.

Za paní učitelky 1. stupně Mgr. Ludmila Volná