Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Kašpaři a Bavidlo jsou k nezastavení!

Již jsme vás informovali o několika vystoupeních dramatických souborů naší základní školy. Představení, které se odehrálo ve středu 15. června v kulturní místnosti v Neplachovicích, se však od předchozích lišilo. A to navzdory tomu, že herecké obsazení zůstalo nezměněno a improvizované pódium se nijak nelišilo od těch předchozích.  O hledišti se toto tvrdit nedá. Zasedli v něm totiž rodiče, prarodiče, tety, strýcové a další přátelé našich herců, což s sebou pochopitelně nese větší míru nervozity a touhy po úspěchu. Kašpaři a Bavidlo se tedy vybičovali k maximálnímu výkonu. Velký potlesk svědčí o tom, že jejich snaha nebyla zbytečná. Proto děkujeme všem, kteří přišli naše malé komedianty podpořit, za jejich přízeň a pochvalná slova.

Mgr. Ludmila Volná