Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Čím dříve, tím lépe!

Tímto heslem se v týdnu od 9. do 13. prosince řídili žáci prvního stupně, kteří přijali pozvání paní Heleny Dehnerové z Místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích, která pro ně připravila poučnou a hravou přednášku na téma společenského chování. O tom, že se naši žáci dobře bavili, svědčí to, že se s nadšením zapojili do všech týmových aktivit. Luštili šifry, hledali správné odpovědi, a dokonce se věnovali i dramatizaci. Během všech těchto činností se nevědomky učili základům etikety. Jestliže do knihovny vešla skupina rozveselených, možná dokonce lehce rozjívených kámošek a parťáků, pak z knihovny po devadesáti minutách vyšly elegantní dámy v doprovodu pravých gentlemanů. Paní Heleně Dehnerové za tento bod zlomu patří velké poděkování.

Mgr. Ludmila Volná