Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Koledu, nebo něco provedu!

Možná mohli být mnozí z rodičů v pátek 2. listopadu lehce rozčarováni, někteří snad i těžce konsternováni. Před osmou hodinou ranní by zřejmě žádný z nich před budovou školy nečekal sraz čarodějů, kouzelnic, kostlivců a příšer ze záhrobí. A pokud přece jen, tak rozhodně ne v takovém výrazném počtu. Můžete namítnout, že paní učitelky jistě nebyly z těchto nadpřirozených bytostí nijak nadšené. Opak je pravdou. Se svými kostýmy nezůstaly ani ony pozadu. Touto formou se tedy celé osazenstvo prvního stupně připojilo k oslavám svátku Halloween. Počty, pravopis, angličtina i pracovní činnosti se zahalily  do typické černo-oranžové barvy. Fantazie a kreativita měly v každé třídě dveře otevřené. Žáci se tak seznámili nejen s anglosaskou lidovou tradicí, ale také s její návazností na slavnost Všech svatých a Vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Takto během dopoledního vyučování sváteční veselí  přirozeně splynulo se vzděláváním. Není tedy divu, že se už nyní těšíme na příští rok, kdy bude školními chodbami opět znít halloweenský pokřik. Koledu, nebo něco provedu!

Mgr. Ludmila Volná