Konec školního roku 2017/2018

Školní rok opět uběhl jako voda, kromě učení, zkoušení a jiného „mučení“ si žáci odnášejí spoustu krásných zážitků z pestrých školních akcí, které prožili spolu se svými učiteli a spolužáky. Všichni ví, že na konci školního roku se  hodnotí výsledky celoroční práce žáků. Mnozí si domů odnesou vysvědčení „radost pohledět“, někteří možná budou zklamáni… Tak už to v životě chodí. Na konci tohoto školního roku třídní učitelé navrhli jen jednu žákyni na pochvalu ředitelky školy. Ve srovnání s minulými lety je to o mnoho méně, věřím ale, že v příštím školním roce budu moci udělit ředitelských pochval mnohonásobně více. Vynikající žákyní je Natálie Hájková z 9. třídy, která po celou dobu školní docházky měla výborný prospěch a reprezentovala školu v mnoha soutěžích a olympiádách. Samozřejmě, že výborných žáků je daleko více, svědčí o tom skutečnost, že na konci tohoto pololetí bylo uděleno 131 pochval třídního učitele, což je zase mnohonásobně vyšší počet než v minulých letech. Všem těmto žákům gratuluji. Je rovněž potěšující, že jsem na letní prázdniny nemusela udělit snížený stupeň z chování, ale bohužel máme 3 důtky ředitelky školy.
A teď již loučení s žáky deváté třídy. Paní učitelka třídní vybrala několik žákyň, které si zaslouží mimořádné ocenění před všemi nastoupenými žáky. Jsou to: Barbora Bolíková, Kateřina Citronová, Karolína Dluhošová, Natálie Hájková, Valerie Kořistková, Jana Myslikovjanová, Adéla Malá a Michaela Ryšánková.

Poté se ujali slova samotní žáci 9. třídy. Rozloučili se se všemi vyučujícími a při posledním vstupu do budovy základní školy je doprovodili žáci první třídy.

Milí deváťáci, přeji vám do další etapy vašeho života jen to nejlepší, držte se, neboť život nemá zábradlí. Mnoho štěstí! Krásné prázdniny všem a v září na shledanou!

PaedDr. Ivana Pavlíková