Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Ukončení prvního pololetí ve 3. třídě

Protože den, kdy dostáváme vysvědčení je dnem výjimečným, nechali jsme učebnice se sešity doma. Celé dopoledne jsme věnovali pěti lidským smyslům a vlastnostem látek kolem nás. Ve skupinách malí badatelé zjišťovali vlastnosti cukru, soli, medu, mléka, hlíny, gumy, skla, dřeva, kovu a vosku. Pozorovali jsme rozpustnost tvrdost, barvu, vůni, zda plavou a u jedlých látek i chuť. Výsledky jsme zapisovali do tabulky s následnou kontrolou. Zkoumání ukončil pokus šikovné žákyně Káťi, která si pro nás připravila vodní duhu tvořenou bonbony. Nakonec jsme si rozdali vysvědčení s dárečky a vkročili tak do dalšího neméně úspěšného pololetí.

Mgr. Tereza Pethsová