Konference Žákovských parlamentů

 „Ano, jasně, jistě…“ přesně tahle slova se objevovala na dotaz, zda máme zájem o další konání konference. Z čehož vyplývá, že to pro nás nebyla ztráta času a tento den byl pro nás velmi inspirativní. Už jen zasednout na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě byl zážitek. Po společném sdílení jsme měli plnou hlavu nových nápadů, myšlenek, které bychom rádi s naší Žárovkou uskutečnili. My jsme také inspirovali ostatní účastníky naší akcí „Den offline“, která zaujala nejen přítomné pedagogy, ale překvapivě i samotné děti. Na závěr se nám podařilo navázat partnerství s dvěma školami. Teď už záleží jen na zástupcích žákovské rady, co vše se nám podaří zrealizovat.

Mgr. Klára Střížová