Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Konzultační dny

Vážení rodiče, od školního roku 2019/2020 zavádíme místo klasických třídních schůzek konzultační dny, které budou probíhat první úterý v měsíci v době od 15 do 17 hodin. Dle potřeby si můžete čas konzultace individuálně domluvit s třídním učitelem, popř. s jiným vyučujícím. V naléhavých případech lze samozřejmě dohodnout i jiný termín či hodinu návštěvy školy.

Konzultační dny:

  • 10. 09. 2019 – úvodní informativní schůzka pro rodiče žáků 1. stupně a žáků 6. tříd
  • 01. 10. 2019
  • 05. 11. 2019
  • 03. 12. 2019
  • 07. 01. 2020
  • 11. 02. 2020 (4. 2. jsou jarní prázdniny)
  • 03. 03. 2020
  • 07. 04. 2020
  • 05. 05. 2020
  • 02. 06. 2020

 

                                                                 Přeji pohodový školní rok 2019/2020. PaedDr. Ivana Pavlíková