Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Korunovační klenoty a procházka do Úvalna

Ani naši nejstarší žáci z osmé a deváté třídy nezůstali ochuzeni o zajímavou návštěvu Krnova a stejně jako šesťáci a sedmáci navštívili zajímavé prostory Flemmichovy vily, kde byly po delší dobu k vidění velmi vydařené repliky Českých korunovačních klenotů. V rámci výstavy jsme se seznámili se všemi částmi korunovačních klenotů a v poutavém výkladu jsme byli zataženi do vzdálené historie. Žáci měli možnost shlédnout dobové oblečení a zbraně, vzhled Karlštejna před jeho rekonstrukcí a samozřejmě korunovační korunu, žezlo, jablko a korunovační plášť s hermelínem.
Po prohlídce výstavy jsme se společně vydali na přibližně 10 kilometrovou procházku z Krnova na rozhlednu Hanse Kudlicha v Úvalně. Cestou jsme navštívili Cvilín a také zříceninu hradu Šelenburk, kde jsme s posledními zbytky sněhu mohli vyzkoušet, jak těžké mohlo být dobývání středověkého hradu. Po náročném výšlapu nás v Úvalně čekala odměna v podobě rychlého občerstvení a závěrečný přesun na nádraží. Přes blížící se zimu a vrtochy počasí se výlet vydařil a ze začátku nekonečný pochod nakonec utekl rychleji než by se mohlo zdát.

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Radek Hnilica, Mgr. Radek Hulva