Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Kouzelný předvánoční čas

Byť je doba pro nás pro všechny jakkoli náročná, neměli bychom se nechat připravit o chvíle radosti, které nám ji pomáhají překonat. A k těmto chvílím bezpochyby patří i čas adventu, pro děti především čas těšení se na Ježíška. I letos jsme si povídali o vánočních zvycích jak v dobách minulých, tak i těch, které přetrvaly a přenášejí se z generace na generaci dodnes. Společně jsme si vyzdobili hernu, vyráběli vánoční přání a různé vánoční dekorace, pomáhali Ježíškovi s přípravou balícího  papíru, četli pohádky a příběhy s vánoční tématikou. Paní vychovatelky a paní asistentka měly pro děti připraveny adventní kalendáře s drobnými dárečky. Naše předvánoční družinové těšení jsme zakončili strojením stromečku a společným posezením s překvapením ve formě malého pohoštění. A protože k Vánocům patří i kouzla, je možné, že i ve školní družině zacinkal na Štědrý den zvoneček a po vánočních prázdninách nás čeká překvapení.

Iveta Johnová