Kreativní vánoční tvoření

Návrh strávit víkend ve škole vyvolá různorodé reakce. Někteří zostražití, jiní dokonce zařadí zpátečku. Jsou však tací, kteří v sobotu ráno přijdou do školy dobrovolně a rádi. Řeč je o členech kroužku Tvořivé ručky. Ti se zase po roce sešli, tentokrát v sobotu 24. listopadu, aby měli dostatek času na kreativní vánoční tvoření. Pod rukama se jim díky promyšleným tahům štětcem rozzářily skleněné svícny. Z bavlnek a vodního skla postupně vznikly křehké vánoční zvonky. Dopoledne završili prací na betlémech, které vymodelovali z keramické hlíny. Ochudíme vás, milí čtenáři, o detailní záběry výrobků našich žáků. Nedá se nic dělat. Jsou to přece jen zamýšlené vánoční dárky. Čas na práci, který se na začátku jevil jako nekonečný, opět protekl mezi prsty. Nastal čas rozloučení, které bylo doprovázeno tvrzením, že sobotní dopoledne ve škole je přespříliš krátké. No kdo by to byl řekl?

Mgr. Ludmila Volná