Kytice

V úterý 25. dubna přinesla starší děvčata svým mladším spolužákům Kytici. Ano, podle velkého začátečního písmena jste poznali, že se nejednalo o kytici květin, ale o básně ze sbírky Karla Jaromíra Erbena. Co je k tomu vedlo? Začalo to již na podzim minulého roku, kdy jsem přemýšlela nad programem nepovinného předmětu Dramatická výchova. Čtvrteční odpolední hodinu navštěvuje 15 děvčat ze 7., 8. a 9. třídy. Všechna děvčata jsou členkami divadelního souboru dva nebo více let. Vsadila jsem na jejich dramatické zkušenosti a navrhla jsem děvčatům, že se pokusíme o scénické čtení, což je spojení literatury a divadelního představení. Zvolila jsem právě Erbenovu Kytici, která je pro žáky atraktivním čtením pro napětí a hororové prvky. Děvčata se rozdělila do skupinek a zvolila si své balady. Každá skupinka pracovala samostatně na přípravě představení, a proto je každé dílko jiné svým provedením. Po dlouhém nácviku jsme si vybraly diváky – žáky 3., 4. a 5. třídy. Kromě představení balad Vrba, Vodník, Zlatý kolovrat a Svatební košile jsme měly připraveny pro diváky různé doplňkové aktivity – hry, jazykolamy a pracovní listy, které nachystaly členky čtenářského klubu. Po celé dopoledne se v knihovně střídali diváci, děvčata z Bavidla četla, hrála a organizovala další aktivity. V poledne cítily „herečky“ kromě únavy také uspokojení ze zvládnutí náročné akce. A nyní nás čeká další neméně zajímavá práce – příprava školní akademie.

                                                                                                                                Mgr. Blažena Wertichová