Matematická olympiáda

Jako každý rok se někteří žáci naší školy zúčastnili školního kola matematické olympiády. Nejlepší tři z nich postoupili do okresního kola – Tereza Bilíková (5.třída), Alexandr Fojtík (6.B) a Natálie Hájková (9.třída). Přes velkou konkurenci se ani v okresním kole neztratili a umístili se v první polovině výsledkové listiny.
Natálie Hájková se reprezentace naší školy účastnila pravidelně v každém školním roce a nejen v matematických soutěžích. Protože je žákyní vycházející 9. třídy, bylo to letos naposledy. Tímto bych jí chtěla za vzornou reprezentaci a spolupráci poděkovat a popřát mnoho úspěchů v dalším studiu nejen na střední škole.

                                                                                                                                 Mgr. Štěpánka Matějková