Medvědí stezkou

Medvědí stezkou je název závodu dětí v přírodě. Soutěží dvojice závodníků (od 9 let do 18 let), jejichž úkolem je proběhnout vyznačenou tratí (3 – 5 km) a splnit úkoly ze zdravovědy, přírodovědy, vlastivědy, táborových znalostí, obratnosti atd. Tento závod pořádá Asociace Sport pro všechny, je to postupová soutěž. Regionální kolo se koná začátkem května, ovšem nejméně měsíc předem začíná příprava závodníků. Děti z naší školy se tohoto závodu účastní již třináctý rok a za tuto dobu máme několik mistrů republiky.

Mgr. Blažena Wertichová