Mezinárodní den vegetariánů

Na datum 1. 10. připadá hned několik významných dnů. Je to Mezinárodní den hudby, lékařů, seniorů, cyklistů a vegetariánů, dále pak Světový den lidských sídel a architektury. Členy Žárovky však zaujal Mezinárodní den vegetariánů a pro žáky vyššího stupně si připravili na toto téma krátkou prezentaci. A co bylo náplní? Od vysvětlení pojmu „vegetariánství“, přes typy vegetariánů, důvody, proč se člověk vegetariánem stává, až po rizika s vegetariánstvím spojená. Důležitou součástí prezentace byla i výživová pyramida potravin, které jsou pro děti školního věku důležité a nepostradatelné. Své získané vědomosti si mohli všichni ověřit v dotazníku. Celý projekt byl úspěšně završen vegetariánským obědem. Chtěla bych poděkovat členům Žárovky nejen za přípravu prezentace, ale i za odvahu vystoupit před svými spolužáky.

Mgr. Ivana Vaňková