Mikulášská diskotéka

Náročný mikulášský den absolvovali v pátek 6. 12. naši deváťáci, kteří organizovali celodenní páteční program v duchu mikulášské nadílky. V dopoledních hodinách chodili vystrašit, ale také odměnit žáky od prvňáčků až po osmáky. Stihli také ještě procházku na zámek a mikulášskou nadílku pro děti ze školky. Po rychlém obědě přišla na řadu školní družina, pro kterou si deváťáci připravili nejrůznější vánoční soutěže, společně se naučili zbojnický tanec Letkis a zatancovali si ve volném stylu. Od 15:45 se konala diskotéka pro žáky vyššího stupně, která byla doplněna o soutěže. Celý večer se nesl v příjemné zábavě, škoda jen, že na večerní diskotéku nedorazilo více tanečníků. Celý páteční den se deváťákům vydařil, a myslím si, že každý, kdo si na jejich odpolední program našel cestu, určitě nelitoval.

Mgr. Jakub Machel