Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Mimořádné volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volné dny na 29. a 30. 6. 2020.
Žákům 1. stupně bude odhlášena strava ve školní jídelně.
Důvodem vyhlášení volna na 29. a 30. 6. 2020 je dopad mimořádných hygienických opatření v souvislosti s docházkou žáků do školy.
Žáci, kteří chodí nyní do školy, dostanou vysvědčení v pátek 26. 6. 2020. Způsob předání vysvědčení ostatním žákům bude upřesněn v druhé polovině měsíce června.

Děkuji za pochopení.

V Neplachovicích dne 5. 6. 2020

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy