Mimořádné volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volný den na 2. 2. 2023. Důvodem vyhlášení mimořádného volna je plánované přerušení dodávky elektřiny od 8.00 do 16.00 hodin. Obědy budou všem žákům odhlášeny.

Děkuji za pochopení.

V Neplachovicích dne 16. 1. 2023

 

PaedDr. Ivana Pavlíková

ředitelka školy