Mimořádné volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volný den na 9. 5. 2014.

Žákům bude odhlášena strava ve školní jídelně.

Důvodem vyhlášení mimořádného volna je rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel v budově školy.

PaedDr. Ivana Pavlíková
ředitelka školy

Mimořádné volno