Mimořádné volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volný den na 10. 4. 2015. Žákům bude odhlášena strava ve školní jídelně. Důvodem vyhlášení mimořádného volna je rekonstrukce sociálních zařízení. Dotace na tuto rekonstrukci byla získána jako náhradní projekt Programu obnovy venkova Moravskoslezského kraje. Po dodržení všech nezbytných termínů výběrového řízení byla se stavební firmou podepsána smlouva 2. 4. 2015. Z tohoto důvodu nebylo možné mimořádné volno vyhlásit s větším časovým předstihem. Děkuji za pochopení.

                                                          PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy