Mimořádné volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volné dny na 24. a 25. 10. 2016.

Žákům bude odhlášena strava ve školní jídelně.

Důvodem vyhlášení mimořádného volna je rekonstrukce kotelny a topného systému pavilónu A včetně výměny elektrického kabelu do tělocvičny. Děkuji za pochopení.

V Neplachovicích dne 10. 10. 2016

                                                                                                                      PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy