Mimořádné volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volný den na 7. 5. 2018.
Žákům bude odhlášena strava ve školní jídelně.
Důvodem vyhlášení mimořádného volna je oprava nově rekonstruovaného venkovního schodiště. Během zimních měsíců došlo k porušení povrchu schodiště, které daná firma v rámci záruční doby opraví. Současně bude dokončeno upevnění zábradlí venkovní plošiny pro bezbariérový vchod do školy.

Děkuji za pochopení.

V Neplachovicích dne 7. 4. 2018

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy