Mimořádné volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volné dny na 26. 6., 27. 6. a 28. 6. 2013. Žákům bude odhlášena strava ve školní jídelně. Důvodem vyhlášení mimořádného volna je rekonstrukce školní budovy.

V Neplachovicích dne 29. 5. 2013

PaedDr. Ivana Pavlíková

ředitelka školy