Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Mladí archeologové z řad našich žáků

Na školním pozemku probíhá výstavba nové školky a  při stavebních pracích bylo odkryto dávné osídlení  této lokality. Na nalezišti pracují tři archeologové a všichni kolemjdoucí nenápadně.  pokukovali, co vlastně hledají. Zvědavost nám nedala a dali jsme se  s nimi do řeči a požádali je, zda by nevadilo, zapojit naše žáky do archeologického průzkumu. Archeologové naši nabídku uvítali. Dle očekávání si mnozí žáci chtěli vyzkoušet, jaké to je, zkoumat dávnou minulost s lopatkou, kopačkou a štětečkem. Žáci prošli krátkým školením ohledně práce na nalezišti a také krátkou přednáškou o vzdělání, které je potřeba k  archeologickému průzkumu. Poté se dali nadšeně do práce. Po pár chvílích našli první artefakty. Jednalo se o úlomky keramických váz, nádob a pokliček. Také našli mazaninu a pár pazourků naostřených k řezání. Mezi nejlepší úlovky patřily kosti a kamenná sekera. Žáci si osvojili, jak ve sprašovém podloží poznat lokalitu, kde byla vykopaná zásobárna jídla, či hliník – místo potřebné k těžbě hlíny pro stavbu chatrčí. Čas na „vykopávky“ utekl jako voda a my jsme museli jít zpět do školy.

Mgr. Leon Vašinka