Na kus řeči s paní starostkou

Nevyzpytatelnost života snad nikdy nepřestane překvapovat. Je pátek, všechna cvičení jsou vypracovaná, písemky opravené a známky trvale zahnízděné v žákovských knížkách. Celou třídu naplnilo až po okraj napjaté očekávání posledního zvonění týdne. A když myslíte, že osnova dne je pevně ukotvená a nikdo s ní nemůže hnout, objeví se ve dveřích s úsměvem na tváři paní starostka Dana Schreierová. Že prý šla kolem, a  tak si řekla, že se staví na kus řeči. A co si řekli třeťáci? Že nezahálí ani poslední den v týdnu. Takže paní starostce nezbylo nic jiného, než se připojit a učit se s nimi matematiku. Chopila se tedy plechového autobusu, jako zkušená řidička-počtářka projela elegantně všemi zastávkami a se znatelnou úlevou dorazila do cíle. Zda dodržela nejvyšší povolenou rychlost, nechme stranou. O tom náš článek není. Důležité je, že zbyl i čas na debatu. Během ní paní starostka statečně odpovídala na zvídavé otázky malých posluchačů. A protože, co je  příjemné, utíká rychle, proteklo nám mezi prsty i toto setkání. Škoda, třeba zase příště budete mít cestu kolem, paní starostko. Budeme se těšit! Vaši třeťáci.

Mgr. Ludmila Volná