Náš první výlet

Na čas školních výletů se těší snad všechny děti. S první třídou jsme se vydali minibusem do Světa Techniky v Ostravě. Cílem bylo přiblížit objevitelům problematiku vědeckých oborů a na praktických příkladech jim ukázat, že technika není žádný strašák. Po příjezdu a svačince jsme se prošli po areálu Dolních Vítkovic, poté jsme se přesunuli do přednáškového sálu, kde jsme si povídali o věcech a zvířatech, které nás v minulosti a dnes přepravují z místa na místo. Největším zážitkem byla prohlídka interaktivní expozice Malého Světa techniky U6. Teorii jsme si prohlídli, osahali a hlavně vyzkoušeli v praxi. Abychom mohli do sytosti pojmout a vstřebat všechny exponáty, museli bychom návštěvu protáhnout či zopakovat ještě několikrát. Na zpáteční cestě jsme doplnili cukry a nakoupili dárky v opavské cukrárně. A pak hurá domů. Děti tento den dostaly ochutnávku a inspiraci na odměnu za krásné vysvědčení.

Mgr. Tereza Pethsová