NatTech – Dlouhé Stráně

21. 10. 2014 se někteří z žáků 7., 8. a 9. třídy vydali do Jeseníků. Doprovázeli nás už skoro tradičně studenti Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě a pan učitel Radek Hnilica s věrnou posilou – panem Láďou. Autobusem jsme dorazili k jeskyním Na Pomezí, kde jsme viděli jedinečnou krápníkovou výzdobu i netopýry. Pak jsme dojeli k chatě U Pelikána, kde jsme dostali oběd a už hurá na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Pan průvodce nám ochotně vysvětlil, jak vlastně elektrárna funguje, zavedl do podzemí, pustil naučný film a odpověděl na všechny naše dotazy. Autobusem jsme pak vyjeli k horní nádrži, kterou jsme si celou obešli. Po návratu na chatu jsme si jen rychle vybalili věci a už nás čekalo terénní cvičení. Studenti MSZŠ nás učili poznávat bioindikátory, určovali jsme kvalitu vody i ovzduší. Měli jsme také za úkol chytat v potoce spadené listí a větvičky, ve kterých jsme po večeři hledali živočichy jako jepice, potápníky nebo chrostíky. Mohli jsme si také vyzkoušet mikroskopy a různá čidla. Pak následovala večerka a to okolo 11 hodiny. Další den ráno jsme po snídani vyklidili pokoje a jeli se podívat na zámek do Velkých Losin. Dozvěděli jsme se spoustu nového, jak o samotné budově, tak o jejích majitelích, ale také o čarodějnických procesech, které zde kdysi probíhaly. Už celkem hladoví jsme v dešti našli restauraci Losín, kde na nás už čekali s obědem. Po vydatném obědě jsme se přesunuli hned do protější budovy ruční papírny ve Velkých Losinách. Zde nás paní průvodkyně poučila o historii i současnosti ruční výroby papíru, kterou jsme taky měli možnost vidět přímo ve výrobě. Pak už nás čekala cesta domů.
Exkurze se všem moc líbila, snad jen počasí se nám příště vydaří víc 🙂 .

Amálie Kořistková, IX. A

 Povina publicita

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“,                     

 reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008