Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Návštěva hasičské zbrojnice v Neplachovicích

Ve středu 18. května 2022 navštívili žáci prvních tříd hasičskou zbrojnici v Neplachovicích. V objektu byla instalována výstava při příležitosti 130 let SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Prvňáčci si se zájmem vyslechli povídání pana Čecha o založení hasičského sboru, o rozdílu mezi dobrovolnými hasiči a hasiči z povolání. Děti zjistily, že hasiči nejezdí jenom k požáru, ale zasahují také při povodních, autonehodách či pomáhají s likvidací sršňů, vos a včel. Žáčci si prohlédli prapory, stuhy, poháry, slavnostní uniformu, pamětní listy, fotografie a patrona sv. Floriána. Nejvíc je ale zaujaly trumpety, které si dokonce mohli vyzkoušet. Pohodové dopoledne bylo zakončeno malováním na asfalt.

Mgr. Ivana Kořistková a Mgr. Hana Grigorová