Návštěva Úřadu práce

V letošním školním roce čeká deváťáky náročné rozhodování o budoucím studiu či profesi. Kam se vydají a co budou jednou dělat, to zatím ještě neví, ale už se na svůj důležitý krok připravují. Společně navštívili Úřad práce v Opavě. Na besedě s odbornou pracovnicí pro volbu povolání probírali hlavní funkce a fungování úřadu. Seznámili se s informacemi o žádaných profesích v našem regionu a vyzkoušeli si počítačový test, který jim napověděl, jaké povolání se hodí k jejich zájmům. Zbývající  čas dopoledne zpestřila dendrologická vycházka s panem učitelem Hnilicou v Městských sadech. 

Mgr. Jana Divilová