Návštěva v muzeu Slezský venkov v Holasovicích

Ve středu 15. 6. 2016 se žáci VIII. tř. vydali do muzea Slezský venkov ve Dvoře v Holasovicích. Manželé Klusákovi je během dvou hodin provedli všemi budovami muzea a s velkým zaujetím a podrobným výkladem je seznámili s životem venkovských lidí ve Slezsku v meziválečném období. V bývalém ovčíně je expozice dobového bydlení, přípravy a skladování potravin, domácích prací, sbírka žehliček a kuchyňských vah. Žáci hádali, k čemu vlastně některé věci sloužily. Např. pračka vypadala úplně jinak, než ta dnešní. Ve stodole je velké množství zemědělských strojů a polního nářadí. Tady trvala prohlídka nejdéle, protože každý chtěl vědět, k čemu stroje sloužily. V kůlně je umístěna kovárna, stolařská dílna a dobová technika. V poschodí nad nimi je expozice obecné školy, žáci se usadili v lavicích s kalamáři a paní průvodkyně jim přečetla školní řád starý snad 80 let.  V patře je zaujaly exponáty různých řemesel (včelařství, ševcovské nářadí, šicí stroje aj.) Snad děti poznaly, že naši předkové neměli tak jednoduchý život jako my, zato měli na sebe mnohem více času.

      Mgr. Renata Schreierová