Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Návštěva z Brumovic

Po dvouleté pauze mohli znovu navštívit naši školu budoucí šesťáci z Brumovic. I přes původní nepříznivou předpověď počasí k nám dorazili na kolech. Po příjezdu na ně čekalo sladké občerstvení v naší jídelně, za které patří velké dík našim paním kuchařkám. Plni nových sil jsme se vydali do tělocvičny, kde se představili budoucí třídní učitelé a žáci si zde zahráli několik seznamovacích her, aby se navzájem trochu poznali.  Poté se rozdělili na tři skupiny a vyrazili na prohlídku odborných učeben. Poznali naši knihovnu, ve které si zahráli několik her. Dále navštívili dílny, kde viděli, jak pracuje 3D tiskárna a také si na laserovém stroji vyrobili vlastní dřevěnou klíčenku. Posledním stanovištěm byla jazyková učebna. Tady si vyzkoušeli práci s Bee boty a pomoci nich se seznámili s nejdůležitějšími místnostmi naší školy jako je ředitelna, sborovna nebo dílna pana školníka. Jakmile se všechny skupiny vystřídaly ve všech místnostech, nezbývalo nic jiného než společné foto, oběd a rozloučení. V září na viděnou!!!

Mgr. Magda Krupová