Návštěva žáků z Brumovic

V pátek 8. června jsme nedočkavě očekávali příjezd našich budoucích spolužáků. Po prvotním seznámení jsme jim ukázali všechna zákoutí naší školy. Společně si vychutnali výborný zákusek, který nám připravily paní kuchařky. Zahráli si hry, teď už víme, kdo má bratra a kdo sestru, jaké kroužky navštěvujeme, kdo má rád smažený řízek, ale i jaké jsou naše zájmy a jak trávíme volný čas. Protože nám počasí přálo, využili jsme školní hřiště, kde jsme si zařádili na průlezkách, zaházeli s míčem a malinko plánovali, co nás čeká od září. Dopoledne jsme zakončili obědem v jídelně. Už teď se těšíme na další setkání, které tentokrát proběhne ve škole v Brumovicích.

Mgr. Klára Střížová