Návštěva žáků z Brumovic

Ve čtvrtek 7. 3. 2013 nás navštívili naši budoucí spolužáci z Brumovic. První hodinu je provázela paní ředitelka po škole. My jsme zatím měli matematiku s paní učitelkou Baronovou. Po prohlídce školy se k nám připojili a společně jsme hráli matematické hry. Páťáci z Brumovic nám dali dárky – záložky do knih, my jsme jim vyrobili kornouty se sladkostmi a přáním. Pak jsme jim ukázali počítačovou učebnu. Po společně strávené chvilce v počítačové učebně na nás ve školní jídelně čekal čaj a výborný koláč, který nám upekly paní kuchařky. Následovaly hry v tělocvičně. Ty pro nás připravila Lucka Galvasová z osmé třídy. Po hrách, které nás bavily a díky kterým jsme se mohli ještě více poznat, přišel pan učitel Horehleď a zahájil vybíjenou. Následoval dobrý oběd a rozloučení.

Těšíme se na další setkání!

Hana Hrušková a Lucie Cekotová, 5. třída