Nejen v hlavě, ale i na hlavě

Zpestřit si týden ve škole je možné různými způsoby. Členové Žárovičky vyzvali své spolužáky z prvního stupně k aktivitě v budově školy nevídané. Připravili pro ně mezi 11. a 15. listopadem Týden pokrývek hlavy. Na chodbách i ve třídách tak bylo možné potkat žáky, kteří zvoleným doplňkem vzdávali hold např. klasické eleganci (klobouk), neformální módě (šátek), pevnému zdraví (čepice) nebo lehké rebelii (kšiltovka). Členové žákovské rady ostřížím zrakem sledovali a bodovali žáky jednotlivých tříd. Na závěrečné skóre mělo nakonec výrazný vliv i zapojení paních učitelek, které svou účastí získaly pro třídu významné plus. Na zlaté příčce se umístili žáci čtvrté třídy, stříbro svorně získali žáci páté a první třídy a bronz si odnesli žáci druhé třídy. Třeťákům utekla medailová pozice jen o chloupek. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu pod přísahou, že od následujícího týdne hodí za hlavu to, co mají na hlavě, a budou se soustředit již jen na to, co mají v hlavě.

Mgr. Ludmila Volná