Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Olympijský den

Pod olympijskou vlajkou a s melodií olympijské hymny. Těmito dvěma symboly byly zahájeny olympijské dny na naší škole, které už neodmyslitelně patří k závěru školního roku. Na žáky všech tříd čekalo sportovní dopoledne plné závodů a soutěží. První stupeň měl svůj program připraven na úterý 28. června. Žáci prvních až čtvrtých tříd si vyzkoušeli atletický silový sedmiboj. Postupně změřili své síly v běhu na 50 metrů, běhu přes překážky, dřepech, trojskoku z místa, ve vytrvalostním běhu, hodu oštěpem a překážkové opičí dráze v tělocvičně.
Druhý stupeň měl své zápolení naplánováno na středu 29. června a sportovní disciplíny byly letos nastaveny opět kolektivně. Třídy soutěžily vždy pouze mezi svou sousední třídou v ročníku. Vše odstartovala třídní štafeta, na kterou postupně navázalo utkání ve florbale, softballu, ringu, petanque, a oproti loňskému roku jsme ještě přidali finskou hru mölkky. Pro naše nejlepší malé žáčky byly připraveny medaile a sladké odměny, vítězné třídy na vyšším stupni si mohly převzít třídní medaili a zasloužený dort, do kterého se všichni s chutí pustili.

Za zdárný průběh obou olympijských dnů patří poděkování našim deváťákům, kteří se na celé přípravě podíleli a také všem učitelům, kteří třídy doprovázeli nebo pomáhali u jednotlivých disciplín, zvláště pak paní učitelce Schreierové a Machelové za pomoc s celou organizací. Díky nim i našim sportovcům, kteří se do závodění pustili s obrovským nadšením, se sportovní dny opět vydařily.

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Alexandra Neiserová