Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Olympijské dny

Poslední dny školy je potřeba si užít… A tak, jak je každoročním zvykem, připravili deváťáci olympijský den pro žáky nižšího i vyššího stupně. V pondělí 28. června se akce konala pro žáky nižšího stupně, kteří v třídních skupinách plnili sportovní úkoly. Mezi ty se řadil hod raketou, běh na 60 metrů či překážková dráha a spousta dalšího. Po úspěšném splnění všech úkolů proběhlo v areálu střelnice vyhlášení vítězů a závěrečné sportovní klání mezi žáky.
Žáky vyššího stupně olympijský den čekal v úterý 29. června. Třídy vyššího stupně se proti sobě utkaly v pěti sportech – florbal, štafetový běh, ringo, petanque a softball. Rivalita mezi soupeři byla velká, bylo to znát i v jednotlivých sportech, kde se o první místa soutěžilo do roztrhání těla. V areálu střelnice pak byly vyhlášeny výsledky. Za perfektně připravený program patří velké díky panu učiteli Machelovi a paní učitelce Vaňkové, za dobrý průběh pak deváťákům a ostatním učitelům. Nadějní sportovci si akci velmi užili a nechyběla ani radost z dobře odvedené práce.

David Švrček, IX. A