Opavský skřivánek – 14. 3. 2014

Pět nejlepších zpěváků reprezentovalo naši školu v Opavě na soutěži dětských lidových zpěváčků „Opavský skřivánek“. Z 1.třídy Tereza Bilíková, z 2. třídy Teo Bumbálek, ze 4. třídy Tomáš Schreier, z 6. třídy Veronika Varšová a z 8. třídy Dominik Šebela.
Soutěž se uskutečnila 14. 3. 2014 ve Středisku volného času Opava. Žáci měli připravené dvě lidové písně z Opavska nebo Hlučínska, které museli zazpívat bez hudebního doprovodu. Odborná porota byla složena ze samých hudebních odborníků a také muzikantů cimbálové muziky. Naši soutěžící byli šikovní a snažili se podat co nejlepší výkon, ale na postup do dalšího kola to nestačilo. Popíjeli Vincentku, rozezpívávali se na chodbě, ve třídě, v sále i učebně, prostě kde se dalo 🙂 . Porota hodnotila hlasové a intonační schopnosti, přesnost, jistotu, rytmus, lidový přednes i celkový umělecký dojem. Žáci Dominik Šebela a Veronika Varšová měli na sobě dokonce stylově lidový kroj (viz foto). Soutěže se v Opavě zúčastnilo okolo 190 dětí a zpívalo se až do 13 hodin. Po ukončení dostali všichni za odměnu čokoládového skřivánka a my jsme zamířili do nejbližší cukrárny. Dali jsme si různé mlsky a dobroty a rozebírali jsme celkový dojem, zážitky a zkušenosti z celé soutěže. Děkujeme všem, co na nás mysleli a drželi palečky  🙂

Mgr. Martina Mrkvanová