Organizace 1. týdne nového školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současným protikoronavirovým opatřením a nepříznivé předpovědi počasí nebude v úterý 1. září  probíhat před školou společné shromáždění žáků, učitelů a rodičů. Před osmou hodinou si třídní učitelé odvedou žáky do tříd, kde zahájí nový školní rok. Budoucí prvňáčky přivítáme ve vestibulu školy. V této souvislosti prosím rodiče budoucích prvňáčků o pochopení, že nepůjdou společně s dětmi do třídy. Rodiče na děti počkají ve školní jídelně, kde jim budou poskytnuty základní informace ohledně fungování šatních skříněk, informačního systému Škola OnLine, provozu školní družiny a jídelny.

Organizace prvního školního týdne:

1. třída

 • 1. 9. 2020 – Slavnostní zahájení školního roku (cca do 9.00 hodin)
 • 2. 9. 2020 – vyučování končí v 9.40 hodin
 • 3. a 4. 9. 2020 – vyučování končí v 10.45 hodin
 • od 7. 9. 2020 výuka dle rozvrhu hodin.

Provoz školní družiny (6.00 – 16.30 hodin) je zajištěn od 2. 9. 2020.

 2. – 5. třída

 • 1. 9. 2020 – Slavnostní zahájení školního roku (cca do 9.00 hodin)
 • 2. 9. a 3. 9. 2020 – vyučování končí v 11.30 hodin (výměna učebnic, třídnické práce)
 • 4. 9. 2020 – vyučování končí v 11.40 hodin (dle rozvrhu hodin)
 • od 7. 9. 2020 výuka plně dle rozvrhu hodin.

Provoz školní družiny (6.00 – 16.30 hodin) je zajištěn od 2. 9. 2020.

 6. – 9. třída

 • 1. 9. 2020 – Slavnostní zahájení školního roku (cca do 9.00 hodin)
 • 2. 9. a 3. 9. 2020 – vyučování končí v 11.40 hodin (výměna učebnic, třídnické práce)
 • 4. 9. 2020 – vyučování končí v 12.35 hodin (dle rozvrhu hodin)
 • od 7. 9. 2020 výuka plně dle rozvrhu hodin.

Pro dojíždějící žáky 2. stupně je zajištěn od 6.00 hodin provoz ranní školní družiny.

Informativní třídní schůzky, konzultační dny:

V úterý 8. 9. 2020 v 16.30 hodin se uskuteční informativní schůzky pro rodiče žáků 1. třídy, 3. třídy, 6. A a 6. B třídy.

V úterý 8. 9. 2020 v době od 15 do 17 hodin se uskuteční první konzultační den nového školního roku pro rodiče žáků ostatních tříd.

Termíny dalších konzultačních dnů:

 • 06. 10. 2020
 • 03. 11. 2020
 • 01. 12. 2020
 • 05. 01. 2021
 • 02. 02. 2021
 • 02. 03. 2021
 • 06. 04. 2021
 • 04. 05. 2021
 • 01. 06. 2021

PaedDr. Ivana Pavlíková