Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Osmáci navštívili Velký Svět techniky

V minulém týdnu jsme s 8. třídou naší školy a panem učitelem Hnilicou podnikli exkurzi do Ostravy, konkrétně jsme navštívili Dolní oblast Vítkovic. Prostor bývalých železáren nabízí nejen úchvatný pohled na pozůstatky vysokopecního provozu, ale v zrekonstruovaných budovách se nachází několik výstav zaměřených na nejrůznější oblasti lidského světa. Ve Velkém Světě techniky, který jsme v rámci naší návštěvy objevovali i my, mohou návštěvníci na velkém množství exponátů vyzkoušet některé fyzikální zákonitosti, nahlédnout do útrob lidského těla, obdivovat vynalézavost lidské civilizace a zároveň si uvědomit také její dopady nebo navštívit rozmanitý svět přírody od rostlin po nejrůznější živočichy. Velká část výstavy se také věnuje elektrické energii, jak její výrobě, tak následnému rozvodu do domácností a její spotřebě.
Velký Svět techniky je unikátní v tom, že na většinu exponátů si člověk může sáhnout, vyzkoušet princip a lépe tak pochopit fungování věcí využívaných v běžném životě. I díky tomu nám čas strávený v areálu utekl velice rychle, a když kluci v závěru zjistili, že se mohou seznámit s výrobou železa od vytěžení železné rudy až po vylisovaný výrobek z oceli, odvezli si na památku i vlastnoručně vyrobenou lžičku do čaje. Poslední doprovodnou expozicí byl svět handicapovaných lidí a žáci si tak mohli vyzkoušet, jak nelehký život tito lidé mají. Dostali možnost se na chvíli posadit do místnosti s absolutní tmou a vyzkoušet si, jaké to je být slepý, anebo se ve speciálně upravené místnosti vžít do pocitů hluchých lidí. Nejzajímavější určitě byla možnost vyzkoušet si ovládání invalidního vozíku a projet se speciálně upraveným bytem právě pro lidi, kteří jsou k vozíku připoutáni.
Po prohlídce Velkého Světa techniky jsme se přesunuli do nedalekého nákupního centra Karolína a po krátkém rozchodu unavení nasedli do vlaku a vyrazili zpět do Neplachovic.

Mgr. Jakub Machel