Pašijový týden ve třetí třídě

I když tento školní týden měl pouze tři dny, snažili jsme se dozvědět co nejvíce o  nejdůležitějších svátcích z hlediska křesťanské víry. Pondělí jsme zahájili barvou, která všem sluší, tedy v modré. Naše povídání muselo začít již květnou nedělí, kdy Ježíš přijel do Jeruzalému slavit svátky. Názornou pomůckou nám byly knihy, pracovní listy a v neposlední řadě velikonoční kalendář z České televize. Celé pondělí jsme se snažili používat pouze modré psací potřeby a ladit všechny výukové předměty velikonočním duchem. Z fotogalerie jistě poznáte, jaké se označuje úterý v tomto Svatém týdnu. Škaredá středa většinu dětí přiměla přijít v černém oblečení. Před prázdninami jsme si museli stihnout dovyprávět Hospodinův příběh – poslední večeři, odsouzení, ukřižování a zmrtvýchvstání. V neposlední řadě jsme zdobili kraslice, skládali velikonoční říkanky, zpívali… Ke konci školního pašijového týdne jsme s chutí obětovali perníkové beránky, zajíčky, kůzlata a kuřátka.

Mgr. Tereza Pethsová