Pasování na rytíře Řádu čtenářského

Sobota 1. 6. byla pro žáky první třídy velkým dnem. Na tento den vyšel kromě oslavy Dne dětí, také tolik očekávaný den, kdy byli žáci pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Pasování probíhalo v místní knihovně v Holasovicích, kde na děti čekal samotný pan král Knihoslav, paní ředitelka, paní starostka Neplachovic, pan starosta Holasovic a spousta rodičů. Děti byly strašně nervózní, aby taky ne, měly před panem králem předvést, jak se za celý školní rok naučily číst. Pan král byl s výkony žáků spokojen, proto nic nebránilo tomu, aby byli prvňáčci pasováni na rytíře Řádu čtenářského. S kufříkem plných dárečků a za bouřlivého potlesku rodičů opouštěli knihovnu noví čtenáři. Odměnou pro děti byl také odpolední rytířský program.

Mgr. Michaela Špičáková