Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského – 1. setkání

Středa 14. února se stala pro žáčky první třídy významným dnem. Poprvé měli možnost setkat se v knihovně v Holasovicích s paní knihovnicí Helenou Dehnerovou. Po milém přivítání si pozorně vyslechli pohádku O perníkové chaloupce. Očíslované obrázky se staly obrazovou osnovou, podle které se pokusili samostatně pohádku zopakovat. Po úvodní části se v naprosté tichosti (nesměli vyplašit skřítky) odebrali do prvního patra, kde na ně čekal náročný úkol – pečlivě vybarvit obrázek perníkové chaloupky a její střechu ozdobit nalepením barevných papírových perníčků. Práce se prvňáčkům dařila, a tak se vzniklé ilustrace stanou krásným listem pohádkové knihy každého z nich.

Mgr. Ivana Kořistková