Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského

Konečně! Dlouho očekávaný den nastal! Neděle 12. června 2016 se stala dnem Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského. Období příprav, tedy čtyř setkání dětí s paní knihovnicí Helenou Dehnerovou, bylo za námi a my jsme se začali připravovat na samotné pasování. V pátek 10. června jsme pilně nacvičovali řazení do dvojic, přesuny, čtení textu i samotné pokleknutí a složení slibu. Pak už nám nic nebránilo přijít spolu s rodiči, prarodiči i dalšími příbuznými k závěrečnému ceremoniálu. Slavnostní události přihlíželi Ing. Václav Volný, starosta obce Holasovice, pan Jiří Dehner, místostarosta obce Neplachovice a PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Neplachovice.

V neděli odpoledne se prvňáčci začali scházet před třetí hodinou. Zatímco se jejich početný doprovod usadil v prostorách knihovny, malí čtenáři si v prvním patře nastupovali do dvojic a s trochou nervozity očekávali příjezd krále. Následně byli vyzváni, aby předstoupili před hosty a předvedli, co se za rok v první třídě ve čtení naučili. Pomaloučku, rozvážně vystoupali pod vedením třídní učitelky Ivany Kořistkové do prvního patra, převzali si své texty a usadili se na místa. Se zatajeným dechem sledovali, jak důstojně za zvuku slavnostních fanfár přišel pan král, který je vyzval k prezentování čtenářských dovedností a složení slibu čtenářského. Se stísněnými pocity, avšak rozhodně, přečetli školáčci své texty a poté byli pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Následovala gratulace zástupců obcí i školy a předání dárků. Slavnostní odpoledne se stalo krásným ukončením jejich celoroční práce.

                                                                                                          Mgr. Ivana Kořistková